عملکرد و کارایی توستر فیلیپس مدل HD2590

توستر فیلیپس مدل HD2590

تماس بگیرید
قیمت تخم مرغ پز فیلیپس مدل HD9137

تخم مرغ پز فیلیپس مدل HD9137

20% تخفیف قیمت اصلی ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان است.
خرید سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل NA350

سرخ کن بدون روغن دوقلو فیلیپس مدل NA350

2% تخفیف قیمت اصلی ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴,۸۸۰,۰۰۰ تومان است.
مشخصات سرخ کن فیلیپس مدل HD9880

سرخ کن فیلیپس مدل HD9880

8% تخفیف قیمت اصلی ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان است.
خرید پلوپز فیلیپس مدل HD3138

پلوپز فیلیپس مدل HD3138

15% تخفیف قیمت اصلی ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان است.
خرید توستر فیلیپس مدل HD2650

توستر فیلیپس مدل HD2650

22% تخفیف قیمت اصلی ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان است.
سرخ کن فیلیپس مدل HD9240

سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD9240

فروش ویژه! قیمت اصلی ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان است.
سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD9870

سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD9870

21% تخفیف قیمت اصلی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان است.
سرخ کن فیلیپس مدل HD9257

سرخ کن فیلیپس مدل HD9257

13% تخفیف قیمت اصلی ۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۵۷۰,۰۰۰ تومان است.
سرخ کن فیلیپس مدل HD9285

سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD9285

8% تخفیف ۱۳,۶۲۰,۰۰۰ تومان۱۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان
مولتی کوکر فیلیپس مدل HD2151

مولتی کوکر فیلیپس مدل HD2151

8% تخفیف قیمت اصلی ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان است.
خرید سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD۹۲۸۰ ظرفیت 1200 گرم تکنولوژی Rapid Air

سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD۹۲۸۰ ظرفیت 1200 گرم تکنولوژی Rapid Air

19% تخفیف قیمت اصلی ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان است.
توستر فیلیپس مدل HD2637

توستر فیلیپس مدل HD2637

21% تخفیف ۲,۵۱۰,۰۰۰ تومان۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
توستر فیلیپس مدل HD2581

توستر فیلیپس مدل HD2581

16% تخفیف قیمت اصلی ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان است.
سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD۹۸۶۳ ظرفیت 1400 گرم قابلیت QuickClean

سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD۹۸۶۳ ظرفیت 1400 گرم قابلیت QuickClean

7% تخفیف قیمت اصلی ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان است.
فیلتر کردن بستن فیلتر